ครั้งแรกของทีม

water-dropsa

ครั้งแรก…ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ
robot team

ครั้งแรก…ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ ของโรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่ลงสนามแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เด็กนักเรียนก็ใหม่ ครูก็ถือว่าใหม่ในเรื่องนี้ นักเรียนสนใจอยากทำอยากเรียนรู้ ครูเปิดโอกาส โรงเรียนสนับสนุน

          นักเรียนที่เป็นตัวแทน ประกอบด้วย
1. นายชัยยนต์ สารรัมย์
2. นายอนุชา กำลังรัมย์
3. นายวัชรพงษ์ แสงขำ
ครูผู้ควบคุม นายสัทธา มีอ่อง และนางพิมล มีอ่อง

          ผลจากการแข่งขัน เราทำได้ไม่ดีนัก แต่ทีมอื่นก็ไม่ดีกว่าเรามากนัก เราเลยเบียดขึ้นไปเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 บุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั่งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด นครพนม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ต่อไป

ไขความลับ คนไทยทำไมไม่เก่งภาษา

water-dropsa

ไขความลับ คนไทยทำไมไม่เก่งภาษา

ไขความลับ คนไทยทำไมไม่เก่งภาษา1

          เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถม แต่ทำไมภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง”

อ่านเพิ่มเติม

เปิดโรงพยาบาลโรคจิต แก้โรคติดเน็ตรายแรก

water-dropsa

เปิดโรงพยาบาลโรคจิต แก้โรคติดเน็ตรายแรก

เปิดโรงพยาบาลโรคจิต แก้โรคติดเน็ตรายแรก

          โรงพยาบาลโรคจิตของอเมริกา ที่รัฐเพนซิลเวเนีย ได้เริ่มเปิดรักษาคนไข้เสพติดอินเตอร์เน็ตเป็นแห่งแรกของโลก  อ่านเพิ่มเติม

เก็บตกจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่นครูทั่วประเทศ

water-dropsa

เก็บตกจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่นครูทั่วประเทศ

          เก็บตกจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่นครูทั่วประเทศ เห็นว่า ถาครูรู้จัก คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ คลิปที่เอามาฝากนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย สำหรับการจัดการเรียนการสอนของคุณครู และนักเรียน

          การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต ตอน 1

          การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต ตอน 2

          การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน 1

          การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน 2

          ศาสตร์แห่งสมาธิ

อ่านเพิ่มเติม

วธ. เผยเด็กติดมือถือ-ไลน์-เฟซบุ๊ก เกือบวันละ 8 ชั่วโมง

water-dropsa

วธ. เผยเด็กติดมือถือ-ไลน์-เฟซบุ๊ก เกือบวันละ 8 ชั่วโมง

            วธ. เผยเด็กติดมือถือ-ไลน์-เฟสบุ๊ก เกือบวันละ 8 ชม. ชี้ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน เป็นการสอนให้เด็กรู้พอเหมาะกับการใช้สื่อ

230332

อ่านเพิ่มเติม

“อักขราวิสุทธิ์” โปรแกรมตรวจสอบลักลอกผลงานวิชาการ

water-dropsa

“อักขราวิสุทธิ์” โปรแกรมตรวจสอบลักลอกผลงานวิชาการ

           จุฬาฯ เปิดตัว “อักขราวิสุทธิ์” โปรแกรมสำหรับตรวจสอบการลักลอกผลงานวิชาการ เริ่มใช้กับวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาตั้งแต่เทอม 2/56 ส่วนในอนาคตจะใช้กับระดับปริญญาตรีด้วย พร้อมเผยเด็ก ป.ตรี นิยมลอกงานจากวิกิพีเดีย

อักขราวิสุทธิ์

           อ่านเพิ่มเติม

ใช้เฟซบุ๊กทำให้เศร้าหมอง

water-dropsa

ใช้เฟซบุ๊กทำให้เศร้าหมอง
โลกาภิวัฒน์          เวลาท่านผู้อ่านกด “ไลค์” เมื่อเพื่อนโพสต์เฟซบุ๊กเข้ามา ท่านรู้สึกอย่างนั้น ท่านจะรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือ แต่มีงานวิจัยระบุได้ว่าท่านผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กมากจะทำให้รู้สึกเศร้าหมอง อ่านเพิ่มเติม

วัยรุ่นไทย 57.21% อ่านข่าวออนไลน์ทุกวัน

water-dropsa

วัยรุ่นไทย 57.21% อ่านข่าวออนไลน์ทุกวัน

วัยรุ่นไทย

         สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์เผยผลสำรวจวัยรุ่นไทยอ่านข่าวออนไลน์ทุกวันถึง 57.21% โดยเฟซบุ๊กยังครองใจอันดับหนึ่ง แต่ให้ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแค่ระดับปานกลาง อ่านเพิ่มเติม

โพลล์ชี้เฟซบุ๊กยังครองใจวัยรุ่น

water-dropsa

โพลล์ชี้เฟซบุ๊กยังครองใจวัยรุ่น

facebook

         สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์สำรวจวัยรุ่นในเขตกรุงเทพ พบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 อันดับยอดนิยมยังคงเป็น Facebook, Twitter และ YouTube พร้อมระบุร้อยละ 49.69 เห็นว่าไม่ได้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายประจำวันเพิ่มขึ้นหรือลดลง

        ศ.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส พร้อมด้วยอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ กล่าวถึงผลสำรวจการใช้เครื่องมือสื่อสาร ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพฯ พบ 3 อันดับยอดนิยมยังคงเป็น Facebook, Twitter และ YouTube โดยจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-25 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน  1,135 คน พบว่าร้อยละ 87.02 ระบุว่า ระบบการสื่อสารยุคใหม่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง ทำให้ไม่เสียเวลาและไม่ต้องเดินทาง  โดยร้อยละ 49.69 เห็นว่าไม่ได้ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายประจำวันเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ร้อยละ 27.14 ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายประจำวันลดลง ในขณะที่ร้อยละ 17.8 ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนร้อยละ 5.37 ไม่แน่ใจ

        ศ.ดร.ศรีศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.68 ใช้การสื่อสารออนไลน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ และการสื่อสารแบบเจอกันต่อหน้า โดยสาเหตุสำคัญ 5 อันดับที่ใช้การสื่อสารออนไลน์  ได้แก่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงในเวลาเดียวกัน ไม่เสียเวลานาน คิดเป็นร้อยละ 88.14 , ไม่ต้องเดินทาง และสื่อสารได้เข้าใจกับคนหลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน ร้อยละ 87.02 , มีช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบ ร้อยละ 83.65 , สามารถส่งภาพ/วีดีโอ/คลิป/ข้อความได้ ร้อยละ 82.37 และไม่เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 80.29

         สำหรับเครือข่าย Social network ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีผู้นิยมใช้เพื่อการสื่อสารมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ Facebook ร้อยละ 80.26 , Twitter ร้อยละ 76.92 และ YouTube ร้อยละ 71.37 ส่วนผลกระทบจากการใช้ social network กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.19 ระบุว่า  ไม่ได้ส่งผลให้สามารถทำกิจกรรมทั่วไป เช่น การขับรถ รับประทานอาหาร การนอน หรือการพักผ่อนได้มากขึ้นหรือน้อยลง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 45.46 ยอมรับว่าทำกิจกรรมทั่วไปได้ในเวลาที่ช้าลง

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 18:44 น.