การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธารทองพิทยาคม

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธารทองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2556
4 มีนาคม 2557

 

แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

water-dropsa

แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

          แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส ง31102 สำหรับนักเรียน ม.4/1,4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เท่านั้น

การแข่งขันหุ่นยนต์ “โหด มัน ฮา”

water-dropsa

กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ “โหด มัน ฮา”

01 (6)

          ทีมหุ่นยนต์ ตัวแทนจาก โรงเรียนธารทองพิทยาคม ประกอบด้วย นายชัยยนต์ สารรัมย์ นายศุภฤกษ์ ลีทอง นายทรงวฒิ กุนอก ม.4/3 และ นายอนุชา  กำลังรัมย์ ม.4/2 เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ “โหด มัน ฮา” โดย การควบคุม ของ ครูสัทธา มีอ่อง ซึ่งดำเนินการจัดโดย อาจารย์วาทการ มูลไชยสุข สาขาคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เนื่องใน งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 20 มกราคม 2557
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม

main
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร ระหว่าง วันที่ 11-15 เดือน ธันวาคม 2556

02โรงเรียน

01โรงเรียน

OBEC AWARDS’56

water-dropsa

OBEC AWARDS’56 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม

header_obec-esan63

 

           การนำเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ ครูพิมล มีอ่อง ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ณ ตึก 4 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

บรรยากาศการเตรียม อ่านเพิ่มเติม

ครั้งแรกของทีม

water-dropsa

ครั้งแรก…ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ
robot team

ครั้งแรก…ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ ของโรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่ลงสนามแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เด็กนักเรียนก็ใหม่ ครูก็ถือว่าใหม่ในเรื่องนี้ นักเรียนสนใจอยากทำอยากเรียนรู้ ครูเปิดโอกาส โรงเรียนสนับสนุน

          นักเรียนที่เป็นตัวแทน ประกอบด้วย
1. นายชัยยนต์ สารรัมย์
2. นายอนุชา กำลังรัมย์
3. นายวัชรพงษ์ แสงขำ
ครูผู้ควบคุม นายสัทธา มีอ่อง และนางพิมล มีอ่อง

          ผลจากการแข่งขัน เราทำได้ไม่ดีนัก แต่ทีมอื่นก็ไม่ดีกว่าเรามากนัก เราเลยเบียดขึ้นไปเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 บุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั่งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด นครพนม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ต่อไป