มอบหมายงาน 5

water-dropsa

มอบหมายงาน 5

          มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.3/1 และ ม. 3/2 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง23234 นำเสนอกราฟิก

          ให้นักเรียน  ทำกิจกรรม สร้างงานกราฟิก สร้างชิ้นงานการตบแต่งภาพจากตัวอย่างจริงพื่องานกราฟิกต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

          โดยนักเรียนสามารถศึกษาได้จากตัวอย่างดังภาพ

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad

        ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

         ออกแบบแผ่นไวนิล ขนาด 110 x 110 ซม. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยกำหนด ชื่อเรื่องด้วยตนเอง

1. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

2. บันทึกชิ้นงาน โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า activities5.psd activities5.jpg และ activities5.tif (จำนวน 3 ไฟล์)

3. จากข้อ 2 . ให้นักเรียนบันทึกไว้ใน Folder ชื่อ มอบหมายงาน 5 ใน ไดรฟ์ ของ Apps Google

4. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก ไดรฟ์ ของ Apps Google ของนักเรียน โดยกำหนดเงื่อนไขเป็น แบบสาธารณะ

     ม.3/1 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 17 มกราคม 2560 หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 17 มกราคม 2560

5.  นักเรียนสามารถแชร์ส่งานได้ดังนี้

    ม.3/1 แชร์ไปที่ bancha@thantong.ac.th หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 แชร์ไปที่ com23234m32@thantong.ac.th