มอบหมายงาน 7

water-dropsa

มอบหมายงาน 7

          มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.3/1 และ ม. 3/2 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง23234 นำเสนอกราฟิก

          ให้นักเรียน  ทำกิจกรรม สร้างงานกราฟิก การออกแบบสร้าง และการนำเสนอ โดยการบอกเล่าเรื่องราวจากภาพ

           โดยนักเรียนสามารถศึกษาได้จากตัวอย่างดังภาพ

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

        ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

2. บันทึกชิ้นงาน โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า activities7.psd activities7.jpg และ activities7.png (จำนวน 3 ไฟล์)

3. จากข้อ 2 . ให้นักเรียนบันทึกไว้ใน Folder ชื่อ มอบหมายงาน 7  ใน ไดรฟ์ ของ Apps Google

4. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก ไดรฟ์ ของ Apps Google ของนักเรียน โดยกำหนดเงื่อนไขเป็น แบบสาธารณะ

     ม.3/1 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 กำหนดส่ง ภายในวันที่ ุ13 ธันวาคม  2559

5.  นักเรียนสามารถแชร์ส่งานได้ดังนี้

    ม.3/1 แชร์ไปที่ bancha@thantong.ac.th หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 แชร์ไปที่ com23234m32@thantong.ac.th