แบบทดสอบปลายภาค

water-dropsa

แบบทดสอบปลายภาค

          แบบทดสอบปลายภาค สำหรับ นักเรียน ม.3/1 และ ม. 3/2 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง23234 นำเสนอกราฟิก

          ให้นักเรียนจัดทำ แบบทดสอบปลายภาคปฏิบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

           การบอกเล่าเรื่องราวจากภาพ  หัวข้อ “เชิญเที่ยว ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง” จากภาพที่กำหนดให้ โดยคลิก Down load ได้ที่นี่

           ให้นักเรียนตกแต่งภาพ เชิญเที่ยวปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87

                                                                                                                ภาพนี้ใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น

           โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

                    –  ใช้รูปภาพข้อมูลจากที่กำหนดให้เท่านั้น จำนวน 9 ภาพ

                   –    สร้างบรรยากาศและองค์ประกอบอื่นๆ ด้วยตนเองเท่านั้น

                   –   กำหนดขนาดของภาพ กว้าง(weidth) xสูง(height) =1024×768 pixels

โดยกำหนด ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

2. บันทึกชิ้นงาน โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า final.psd  final.jpg และ final.png (จำนวน 3 ไฟล์)

3. จากข้อ 2 . ให้นักเรียนบันทึกไว้ใน Folder ชื่อ แบบทดสอบปลายภาค ใน ไดรฟ์ ของ Apps Google

4. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก ไดรฟ์ ของ Apps Google ของนักเรียน โดยกำหนดเงื่อนไขเป็น แบบสาธารณะ

     ม.3/1 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 หรือตาม วัน เดือน ปี และเวลาที่สอบ

     ม.3/2 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  ระหว่างเวลา 09.15-11.15 น.

5.  นักเรียนสามารถแชร์ส่งานได้ดังนี้

    ม.3/1 แชร์ไปที่ bancha@thantong.ac.th หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 แชร์ไปที่ com23234m32@thantong.ac.th

6.  นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

“แบบทดสอบปลายภาค “เชิญเที่ยว ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง”  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม.3/…….เลขท่ี่……..”