แหล่งเรียนรู้

water-dropsa

แหล่งเรียนรู้

  1. หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
  2. หลักการออกแบบ
  3. คู่มือการใช้ Adobe Photoshop CS6 #1
  4. คู่มือการใช้ Adobe Photoshop CS5  #2
  5. คู่มือการใช้ Adobe Photoshop CS5  #3
  6. คู่มือการใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น  #4

หมายเหตุ  

          เอกสารชุดนี้อนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาได้เฉพาะกลุ่ม e-mail account………@thantong.ac.th  เท่านั้น