โครงสร้างรายวิชา

water-dropsa

วิชา 23234   นำเสนอด้วยกราฟิก
 วิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต
————————————————————————–

โครงสร้างรายวิชา

หน่วยที่ 1. หลักการออกแบบเบื้องต้น

 • องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบ
 • หลักการจัดวางส่วนประกอบในการออกแบบ
 • หลักในการออกแบบที่ดี
 • หลักในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

กิจกรรม : ศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงาน

หน่วยที่ 2. ทำความรู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และการตัดต่อภาพเบื้องต้น

 • การจัดการกับพื้นทีการทำงานของงานกราฟิกรูปแบบต่างๆ
 • รู้จักภาพกราฟิกประเภทต่างๆ
 • การเลือกใช้สีและโหมดสี RGB และ CMYK
 • การจัดการความละเอียดภาพ RESOLUTION ของงานสิ่งพิมพ์และงานโซเชียลมีเดีย
 • การทำงาน LAYER และการปรับแต่งลูกเล่นต่างๆให้กับ LAYER
 • การตัดต่อภาพ และเทคนิคการใช้เครื่องมือ SELECTION เพื่อเลือกพื้นที่ต่างๆ ในการตัดภาพให้เหมาะสม
 • การจัดองค์ประกอบภาพและการใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สีในการออกแบบ
 • เรียนรู้การจัดวางข้อความและการใช้สีกับข้อความเกี่ยวกับงาน TYPOGRAPHY แบบมืออาชีพ
 • การใช้เครื่องมือ TYPE TOOL และ TYPE MASK

กิจกรรม : การจัดองค์ประกอบภาพและการวางองค์ประกอบข้อความบนภาพ

หน่วยที่ 3. การตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือกลุ่มการรีทัชและการตกแต่งภาพแบบสตูดิโอ

 • การปรับแต่งแสงและสีเพื่อแก้ปัญหาภาพถ่าย ด้วยคำสั่ง MODE และ ADJUSTMENT เช่น การแก้ไขภาพย้อนแสง, การปรับสมดุลแสงสว่างให้ภาพดูสดใสสวยงาม, การปรับแต่งสีภาพให้ดูสดใสและเป็นธรรมชาติ,การย้อมเปลี่ยนสีภาพ
 • การสร้างภาพเหนือจริงด้วยคำสั่ง LAYER BLEND MODE
 • การผสานภาพอย่างแนบเนียนการลบและเทคนิคการซ้อนภาพถ่ายด้วย LAYER MASK
 • การคอรป์ภาพให้ได้องค์ประกอบและการจัดวางภาพให้ได้คอมโพสที่น่าสนใจ

กิจกรรม :  สร้างชิ้นงานการตบแต่งภาพจากตัวอย่างจริงพื่องานกราฟิกต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 4. การสร้างงานกราฟิกสิ่งพิมพ์และการเตรียมภาพเพื่อใช้งานโซเชียลมีเดีย

 • การเตรียมภาพจากแหล่งต่างๆ
 • การใช้เครื่องมือและฟังค์ชั่นใหม่ใน Adobe Photoshop CS6
 • เรียนรู้การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ก่อนสร้างงาน
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือและคำสั่งต่างๆกับชิ้นงานแบบผสมผสาน
 • การกำหนดค่าเกี่ยวกับการเซฟรูปภาพแต่ละ FORMAT ให้เหมาะสมเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กิจกรรม :  ทดลองสร้างงานสำหรับ โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Line

หน่วยที่ 5. การเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

 • การใช้ PENTOOL เพื่อตัดภาพมาซ้อนบนภาพBACKGROUND ใหม่อย่างไรให้สวยงามน่าสนใจ
 • เรียนรู้การใช้ FILTER ต่างๆให้งานดูโดเด่นสะดุดตาเห็นแล้วต้องหยุดชม
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจการสร้าง และการนำเสนอ โดยการบอกเล่าเรื่องราวจากภาพ
 • ทดลองสร้าง และการนำเสนอ โดยการบอกเล่าเรื่องราวจากภาพ
 • เรียนรู้และเข้าใจในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานจริง

กิจกรรม : การออกแบบสร้าง และการนำเสนอ โดยการบอกเล่าเรื่องราวจากภาพ