มอบหมายงานที่ 2

water-dropsa

มอบหมายงานที่ 2

         ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

         1. จัดทำรายงานเรื่อง “เว็บไซต์ที่โปรดปรานที่สุด” ความยาวไม่เกิน 2 หน้า พิมพ์ กระดาษ A4 โดยใช้โปรแกรม ประมวลคำ(Ms word) บันทึกงานลงใน google drive แล้วแชร์ ให้ครูผู้สอนที่ e-mail ตามที่กำหนดไว้

         2. กำหนดส่งงานในชั่วโมงเรียน โดยการแชร์จาก Google Drive ดังนี้

              2.1 ม.6/1 ที่ e-mal :krutechnom61@thantong.ac.th

              2.2 ม.6/2 ที่ e-mal :krutechnom62@thantong.ac.th

              2.3 ม.6/3 ที่ e-mal :krutechnom63@thantong.ac.th

              2.4 ม.6/4 ที่ e-mal :krutechnom64@thantong.ac.th

              2.5 ม.6/5 ที่ e-mal :krutechnom65@thantong.ac.th

              2.6 ม.6/6 ที่ e-mal :krutechnom66@thantong.ac.th

              โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงานที่ 2 ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน และแชร์ให้กับครูผู้สอนแบบสาธารณะ

        3. นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

“มอบหมายงานที่ ….. เรื่อง ……………………………………………………… จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม…./…….เลขที่……..”
กรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้เพิ่มเติมข้อความหลังเลขที่ ว่า “(เรียนซ้ำ)”

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s