มอบหมายงานที่ 4

water-dropsa

มอบหมายงานที่ 4

         ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

         1. จัดทำรายงานเรื่อง “โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต”  โดยใช้โปรแกรม ประมวลคำ(Ms word) บันทึกงานลงใน google drive แล้วแชร์ ให้ครูผู้สอนตามที่ กำหนดให้

          รูปแบบของรายงาน ประกอบด้วย

         – ปก

         – คำนำ

        – สารบัญ

        – เนื้อหา

        – อ้างอิง/บรรณานุกรม

         2. กำหนดส่งงานตามที่กำหนดก่อนถึงชั่วโมงเรียนปกติ อย่างน้อย 1 วัน

              โดยการแชร์จาก Google Drive ดังนี้

              2.1 ม.6/1 ที่ e-mal :krutechnom61@thantong.ac.th

              2.2 ม.6/2 ที่ e-mal :krutechnom62@thantong.ac.th

              2.3 ม.6/3 ที่ e-mal :krutechnom63@thantong.ac.th

              2.4 ม.6/4 ที่ e-mal :krutechnom64@thantong.ac.th

              2.5 ม.6/5 ที่ e-mal :krutechnom65@thantong.ac.th

              2.6 ม.6/6 ที่ e-mal :krutechnom66@thantong.ac.th

             โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงานที่ 4 ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน และแชร์ให้กับครูผู้สอนแบบสาธารณะ

          3. นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

“มอบหมายงานที่ ….. เรื่อง ……………………………………………………… จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม…./…….เลขที่……..”
กรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้เพิ่มเติมข้อความหลังเลขที่ ว่า “(เรียนซ้ำ)”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s