แบบทดสอบปลายภาค

water-dropsa

 

          แบบทดสอบปลายภาค วิชาเทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์ รหัส ง30234

         แบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 (ทฤษฎี)

         แบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 (ปฏิบัติ)