มอบหมายงาน 2

ดัง  water-dropsa
มอบหมายงาน 2 สร้างโมเดลเก้าอี้อเนกประสงค์

  1. ให้นักเรียน สร้างโมเดลเก้าอี้อเนกประสงค์ ตามแบบในคู่มือ เอกสารประกอบการเรียนที่ 4 หน้า 25ส่งครูผู้สอน

           ……กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก Apps ไดรฟ์ ของ Google ของนักเรียน…..

     2.  โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงาน 2 ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน โดยตั้งชื่อไฟล์ต้นฉบับ ว่า activities2.skp

          และ ไฟล์ที่ export (*.jpg /*.png) ครบทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

          ด้านมุมมอง ISO-Isometric โดยตั้งชื่อว่า activities2-iso.jpg

          ด้านมุมมอง Top โดยตั้งชื่อว่า activities2-top.jpg

          ด้านมุมมอง Front โดยตั้งชื่อว่า activities2-front.jpg

          ด้านมุมมอง Right โดยตั้งชื่อว่า activities2-right.jpg

          ด้านมุมมอง Back โดยตั้งชื่อว่า activities2-back.jpg

          ด้านมุมมอง Left โดยตั้งชื่อว่า activities2-left.jpg

          ลงใน Google drive แชร์ แบบสาธารณะให้ครูผู้สอน

   3.  กำหนดส่งดังนี้

         ม.4/3 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559

        ม.4/4 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2559

        ม.4/5 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559

   4. นักเรียนสามารถส่งงานโดยการแชร์งานได้ดังนี้

         ม.4/3 แชร์ไปที่ com31221m43@thantong.ac.th

         ม.4/4 แชร์ไปที่ com31221m44@thantong.ac.th

        ม.4/5 แชร์ไปที่ com31221m45@thantong.ac.th

     5.  นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

       “มอบหมายงานที่ 2 เรื่อง การสร้างโมเดลเก้าอี้อเนกประสงค์ จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม4/…….เลขท่ี่……..”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s