มอบหมายงาน 4

water-dropsa
มอบหมายงาน 4 สร้างโมเดลบ้านในฝัน

  1. ให้นักเรียน สร้างโมเดลบ้านในฝัน  ส่งครูผู้สอน
    ดูตัวอย่างจากลิงค์นี้
    ตัวอย่างบ้านอย่างง่าย       และ ขั้นตอนการสร้างบ้านอย่างง่าย
    ตัวอย่างบ้านในฝัน

          ……กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก Apps ไดรฟ์ ของ Google ของนักเรียน…..

     2.  โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงาน 4 ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน โดยตั้งชื่อไฟล์ต้นฉบับ ว่า activities4.skp

           และ ไฟล์ที่ export (*.jpg /*.png) ครบทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

           ด้านมุมมอง ISO-Isometric โดยตั้งชื่อว่า activities4-iso.jpg

           ด้านมุมมอง Top โดยตั้งชื่อว่า activities4-top.jpg

           ด้านมุมมอง Front โดยตั้งชื่อว่า activities4-front.jpg

           ด้านมุมมอง Right โดยตั้งชื่อว่า activities4-right.jpg

          ด้านมุมมอง Back โดยตั้งชื่อว่า activities4-back.jpg

          ด้านมุมมอง Left โดยตั้งชื่อว่า activities4-left.jpg

          ลงใน Google drive แชร์ แบบสาธารณะให้ครูผู้สอน

    3.  กำหนดส่งดังนี้

          ม.4/3 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559

          ม.4/4 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2559

          ม.4/5 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559

    4. นักเรียนสามารถส่งงานโดยการแชร์งานได้ดังนี้

          ม.4/3 แชร์ไปที่ com31221m43@thantong.ac.th

          ม.4/4 แชร์ไปที่ com31221m44@thantong.ac.th

          ม.4/5 แชร์ไปที่ com31221m45@thantong.ac.th

     5.  นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

          “มอบหมายงานที่ 4 เรื่อง สร้างโมเดลบ้านในฝัน จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม4/…….เลขท่ี่……..”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s