มอบหมายงาน 5.1

water-dropsa

มอบหมายงาน 5.1 โครงงานส่วนบุคคล

 1. ให้นักเรียน สร้างโมเดลโครงงานส่วนบุคคล  ส่งครูผู้สอน
  นักเรียนสามารถศึกษาตัวอย่างได้จาก ตัวอย่างดังต่อไปนี้
  ตัวอย่างโครงงาน “ โมเดลทางลาดเขาสู่อาคาร/ภายในอาคาร (RAMP)
  ตัวอย่างโครงงาน
  โมเดลบ้านพักครู แบบ 207 สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนธารทองพิทยาคม
  หรือ (นักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้ที่นี่)

           1. 1. ขออนุมัติโครงงาน คนละ 1 โมเดล พร้อมตั้งชื่อโครงงาน

           1.2 จัดทำโครงงานโมเดลตามที่ได้รับอนุมัติ โดยใช้โปรแกรม Google SketchUp

          ……กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก Apps ไดรฟ์ ของ Google ของนักเรียน…..

     2.  โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงาน 5.1 ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน โดยตั้งชื่อไฟล์ต้นฉบับ ว่า activities5.1.skp

           และ ไฟล์ที่ export (*.jpg /*.png) ครบทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

           ด้านมุมมอง ISO-Isometric โดยตั้งชื่อว่า activities5.1-iso.jpg

           ด้านมุมมอง Top โดยตั้งชื่อว่า activities5.1-top.jpg

           ด้านมุมมอง Front โดยตั้งชื่อว่า activities5.1-front.jpg

           ด้านมุมมอง Right โดยตั้งชื่อว่า activities5.1-right.jpg

          ด้านมุมมอง Back โดยตั้งชื่อว่า activities5.1-back.jpg

          ด้านมุมมอง Left โดยตั้งชื่อว่า activities5.1-left.jpg

          ลงใน Google drive แชร์ แบบสาธารณะให้ครูผู้สอน

    3.  กำหนดส่งดังนี้

          ม.4/3 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

          ม.4/4 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560

          ม.4/5 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

    4. นักเรียนสามารถส่งงานโดยการแชร์งานได้ดังนี้

          ม.4/3 แชร์ไปที่ com31221m43@thantong.ac.th

          ม.4/4 แชร์ไปที่ com31221m44@thantong.ac.th

          ม.4/5 แชร์ไปที่ com31221m45@thantong.ac.th

     5.  นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

          “มอบหมายงานที่ 5.1 เรื่อง สร้างโมเดลโครงงานส่วนบุคคล ชื่อโครงงาน………………………………….. จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม.4/…….เลขท่ี่……..”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s