ตัวอย่างโครงงาน

water-dropsa

ตัวอย่างโครงงาน

           ” โมเดลบ้านพักครู แบบ 207 สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนธารทองพิทยาคม”

home1-24-8

home1-24-1-copy

home1-24-2

home1-24-3

home1-24-4

home1-24-5

home1-24-5-copy

home1-24-6

home1-24-7

home1-24-9