มอบหมายงาน 5.2

water-dropsa

มอบหมายงาน 5.2 โครงงานกลุ่ม

  1. ให้นักเรียน สร้างโมเดลโครงงานกลุ่ม  ส่งครูผู้สอน

          1.1. ขออนุมัติโครงงาน กลุ่มละ 1 เรื่อง พร้อมตั้งชื่อโครงงาน

          1.2 จัดทำโครงงานโมเดลตามที่ได้รับอนุมัติ โดยใช้โปรแกรม Google SketchUp

          ……กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก Apps ไดรฟ์ ของ Google ของนักเรียนหัวหน้ากลุ่ม หรือตัวแทนกลุ่ม…..

     2.  โดยนักเรียนหัวหน้ากลุ่ม หรือตัวแทนกลุ่มจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงาน 5.2 ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน โดยตั้งชื่อไฟล์ต้นฉบับ ว่า activities5.2.skp

           และ ไฟล์ที่ export (*.jpg /*.png) ครบทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

           ด้านมุมมอง ISO-Isometric โดยตั้งชื่อว่า activities5.2-iso.jpg

           ด้านมุมมอง Top โดยตั้งชื่อว่า activities5.2-top.jpg

           ด้านมุมมอง Front โดยตั้งชื่อว่า activities5.2-front.jpg

           ด้านมุมมอง Right โดยตั้งชื่อว่า activities5.2-right.jpg

          ด้านมุมมอง Back โดยตั้งชื่อว่า activities5.2-back.jpg

          ด้านมุมมอง Left โดยตั้งชื่อว่า activities5.2-left.jpg

          ลงใน Google drive แชร์ แบบสาธารณะให้ครูผู้สอน

    3.  กำหนดส่งดังนี้

          ม.4/3 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

          ม.4/4 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

          ม.4/5 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

    4. นักเรียนสามารถส่งงานโดยการแชร์งานได้ดังนี้

          ม.4/3 แชร์ไปที่ com31221m43@thantong.ac.th

          ม.4/4 แชร์ไปที่ com31221m44@thantong.ac.th

          ม.4/5 แชร์ไปที่ com31221m45@thantong.ac.th

     5.  นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

          “มอบหมายงานที่ 5.2 เรื่อง สร้างโมเดลโครงงานกลุ่ม ชื่อโครงงาน…………………………………..

จัดทำโดย

  1. นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม4/…….เลขท่ี่……..
  2. …………………………………………………………………………………..
  3. …………………………………………………………………………………..
  4. ……………………………………………………………………………………
  5. …………………………………………………………………………………….
  6. ……………………………………………………………………………………

*****ให้หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ส่งเพียงคนเดียวในนามของกลุ่มเท่านั้น******

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s