มอบหมายงาน 1.1


มอบหมายงาน 1.1
มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.4/3, 4/4 และ ม.4/5 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง31221 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  มีงานดังนี้

         1. รายงานตัว(ลงทะเบียนเรียน) ที่ www.facebook.com/pro.design.technology  โดยการแจ้ง ชื่อ สกุล เลขที่  ชั้น

         2. ศึกษาการใช้บริการ Google Drive กรณีที่ยังไม่มี ให้ติดต่อ ครูผู้สอน

         3. ดาวน์โหลด คู่มือ Google Sketchup ที่เป็นไฟล์ .pdf ไม่น้อยกว่า 3 เล่ม และเลือก Print ส่งครูผู้สอน 1 เล่ม โดยออกแบบปกให้สวยงาม

               นักเรียน ม.4/3 ส่ง วันที่  18  พฤศจิกายน 2559

               นักเรียน ม.4/4 ส่ง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

               นักเรียน ม.4/5 ส่ง วันที่  16  พฤศจิกายน 2559

         4. ทดสอบก่อนเรียน  ดังนี้

               นักเรียน ม.4/3 ส่ง วันที่  14  พฤศจิกายน 2559

               นักเรียน ม.4/4 ส่ง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

               นักเรียน ม.4/5 ส่ง วันที่  12  พฤศจิกายน 2559

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s