08 โมเดลอาคารพาณิชย์

water-dropsa

โมเดลอาคารพาณิชย์

         ตัวอย่างการสร้างโมเดลอาคารพาณิชย์ ขนาด 2 คูหา 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นร้านสะดวกซื้อ ชั้น 2 และ 3 เป็นที่อยู่อาศัย

อาคารทองคำ

อาคารทองคำ

aec35

มิติโปร่งใส

มิติโปร่งใส

aec34a1aec34a2aec34a3aec34a4