09 โมเดล อาคารพาณิชย์ “ต่างมิติ”

water-dropsa

โมเดล อาคารพาณิชย์ “มิติทองคำ”

aec35gold all.1 aec35gold all.2 aec35gold all.15 aec35gold all aec35gold allall

โมเดล อาคารพาณิชย์ “มิติทองคำโปร่งใส


aec34Gold2

โมเดล อาคารพาณิชย์ “มิติโปร่งใส”

aec34a4 aec34a3 aec34a2 aec34a1

มิติโปร่งใส

มิติโปร่งใส

โมเดล อาคารพาณิชย์ “มิติธรรมชาติ”

aec35front aec35 aec34 aec33