มอบหมายงาน 1

มอบหมายงาน 1
สำหรับนักเรียน    ม.4/1,4/2  ทุกคน
ให้นักเรียนจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1. สมัคร e-mail (ถ้ายังไม่มี ติดต่อครูผู้สอน)
2. สมัครใช้บริการ facebook (ถ้ายังไม่มี) โดยคลิกที่นี่
3. คลิกถูกใจที่ เฟสบุ๊ค เพจเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้ว รายงานตัว โดยแจ้งชื่อ สกุล จริง ชั้น และเลขที่ ในช่องแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนเรียน และร่วมกิจกรรม วิชา ง31131 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2559
4. จากข้อ 1-3 ให้นักเรียนใช้ชื่อจริงและนามสกุลจริงเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

5. จัดทำประวัติของข้าพเจ้า ด้วยโปรแกรม MS Word ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด ส่งครูผู้สอนโดยการการแชร์ จาก Google Drive ที่ e-mail

      ม. 4/1 ที่ krutechnom41@thantong.ac.th

       ม. 4/2 ที่ krutechnom42@thantong.ac.th

โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงาน 1  ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน และแชร์ให้กับครูผู้สอนแบบสาธารณะ

6. นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

“มอบหมายงานที่ ….. เรื่อง ……………………………………………………… จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม…./…….เลขที่……..”
กรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้เพิ่มเติมข้อความหลังเลขที่ ว่า “(เรียนซ้ำ)”

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s