มอบหมายงาน 3

มอบหมายงาน 3

สำหรับนักเรียน    ม.4/1, 4/2  ทุกคน
ให้นักเรียนทุกคน ดำเนินงาน ดังนี้
1. จัดทำรายงานสรุป เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ส่งครูโดยการแชร์ จาก Google Drive ที่ e-mail

      ม. 4/1 ที่ krutechnom41@thantong.ac.th

       ม. 4/2 ที่ krutechnom42@thantong.ac.th

       โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงาน 3 ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน และแชร์ให้กับครูผู้สอนแบบสาธารณะ

2. นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

“มอบหมายงานที่ ….. เรื่อง ……………………………………………………… จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม…./…….เลขที่……..”
กรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้เพิ่มเติมข้อความหลังเลขที่ ว่า “(เรียนซ้ำ)”

ดูตัวอย่างได้ที่นี่

จัดทำรายงาน เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ดูตัวอย่างได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s