มอบหมายงาน 8

water-dropsa

มอบหมายงาน 8

           มอบหมายงาน 8  สำหรับนักเรียน    ม.4/1 และ    ม.4/2 ทุกคน

      1. ให้นักเรียน ดำเนินงาน ดังนี้
จัดทำรายงาน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม

ส่งครู โดยการแชร์ผ่านทาง Google Drive

ส่งครูโดยการแชร์ จาก Google Drive ที่ e-mail ดังนี้

ม. 4/1 ที่ krutechnom41@thantong.ac.th

ม. 4/2 ที่ krutechnom42@thantong.ac.th

กำหนดส่งงาน ก่อนถึงชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 1 วัน

      โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงาน 8 ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน และแชร์ให้กับครูผู้สอนแบบสาธารณะ

2. นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

“มอบหมายงานที่ ….. เรื่อง ……………………………………………………… จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม…./…….เลขที่……..”
กรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้เพิ่มเติมข้อความหลังเลขที่ ว่า “(เรียนซ้ำ)”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s