สรุปกิจกรรม

water-dropsa

สรุปกิจกรรม

สรุปมอบหมายงาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง31141
นักเรียนทุกคน ดำเนินการดังนี้
1. มอบหมายงาน 1

1.1 นักเรียนทุกคน ต้องมี e-mail accout เป็นของตนเอง

     1.2 นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำตนเองกับ เฟซบุคเพจ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง31131 ที่ http://www.facebook.com/ict31141

2. มอบหมายงาน 2

     2.1 รายงานกฏของห้องเรียน และ ตัวชี้วัดรายวิชา

     2.2 ทดสอบก่อนเรียน

3. มอบหมายงาน 3

     3.1 รายงาน เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ เป็นรายงานสรุป 1 หน้า

     3.2 รายงาน เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

4. มอบหมายงาน 4

     4.1 รายงาน เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

     4.2 การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อ ที่ 4.1

5. มอบหมายงาน 5

     5.1 รายงาน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

6. มอบหมายงาน 6

     6.1 รายงาน เรื่อง อินเทอร์เน็ต

7. มอบหมายงาน 7

     7.1 รายงาน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

8. มอบหมายงาน 8

     8.1 รายงาน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม

หมายเหตุ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อกิจกรรมมอบหมายงาน หรือสอบถามครูผู้สอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s