มอบหมายงาน 5

           มอบหมายงาน 5 “บอกเล่าเรื่องราวจากภาพ”

          กิจกรรม ทดสอบความรู้การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop “บอกเล่าเรื่องราวจากภาพ”

ให้นักเรียนดำเนินงานดังนี้

1. สร้างภาพแผ่นไวนิล กลุ่มละ 1 ภาพ กำหนดชื่อภาพ ให้สอดคล้องกัน

2. สร้างและตกแต่งภาพแผ่นไวนิล เป็นกลุ่ม กลุ่มๆ ละ 5-6 คน

3. กำหนดขนาดของภาพแผ่นไวนิล ไม่น้อยกว่า 2268 x 1701 pixels (80 x 60 cm) หรือตามขนาดจริงที่ต้องการนำไปใช้

4. บันทึกไฟล์ โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า “มอบหมายงาน 5” และตั้งชื่อไฟล์ว่า “มอบหมายงาน 5”  ด้วยรูปแบบ(Format) .psd  .jpg   .png และ .tif อย่างละ 1 ไฟล์ ส่งไฟล์ภาพ จำนวน 4 ไฟล์ ที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วที่ครูผู้สอน โดยตัวแทน/หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ส่งโดยการแชร์ทาง google drive โดยเพิ่มข้อความ ดังนี้

…..มอบหมายงาน 5 บอกเล่าเรื่องราวจากภาพ เรื่อง…………………………………………………………..จัดทำโดย

  1. ………………………………………………………………………เลขที่…………..หัวหน้ากลุ่ม
  2. ………………………………………………………………………เลขที่…………..
  3. ………………………………………………………………………เลขที่…………..
  4. ………………………………………………………………………เลขที่…………..
  5. ………………………………………………………………………เลขที่…………..
  6. ………………………………………………………………………เลขที่…………..เลขานุการกลุ่ม

ม. 5/4 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m54@thantong.ac.th

ม. 5/5 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m55@thantong.ac.th

         5. ให้นักเรียนส่งและนำเสนอผลงานแผ่นไวนิล และจัดแสดงผลงานแผ่นไวนิล กลุ่มละ 1 ชิ้น  หน้าชั้นเรียน และแสดงภาพและเรื่องราวบนบอร์ดที่ครูผู้สอนเตรียมไว้ให้เป็นกลุ่มๆ

         6. ผลงานแผ่นไวนิลที่นำเสนอ และจัดแสดงผลงาน จะต้องเป็นผลงานกลุ่มที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น

         7. ผลงานแผ่นไวนิลทุกชิ้น จะต้องอธิบายเรื่องราวของภาพ และวิธีการทำหรือตกแต่งอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

ภาพตัวอย่าง 1

ภาพตัวอย่าง 2

ภาพตัวอย่าง 3

ภาพตัวอย่าง 3

ภาพตัวอย่าง 4

ภาพตัวอย่าง 5

ตัวอย่าง เอกสาร การจัดแสดงและนำเสนอ

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s