มอบหมายงาน 1


มอบหมายงาน 1

      ให้นักเรียน ม.5/4  และ 5/5  ทุกคน ดำเนินงาน ดังนี้
      1. สมัคร e-mail ของโรงเรียน(ถ้ายังไม่มี /สอบถามครูผู้สอน)
      2. สมัครใช้บริการ facebook (ถ้ายังไม่มี) โดยคลิกที่นี่
      3. คลิกถูกใจที่ เฟสบุ๊คเพจเทคโนโลยีสือประสม แล้ว รายงานตัว โดยแจ้งชื่อ สกุล จริง ชั้น และเลขที่ ในช่องแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนเรียน และร่วมกิจกรรม วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม ภาคเรียนที่ 1/2560
      4. จากข้อ 1-3 ให้นักเรียนใช้ชื่อจริงและนามสกุลจริงเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
      5. ให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ภายใน 31 พฤษภาคม 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s