มอบหมายงาน 4

water-dropsa

          มอบหมายงาน 4

          ให้นักเรียน ดาวน์โหลดภาพ จาก บทเรียน (ภาพ Barack Obama)มาตกแต่งให้สวยงามตามเงื่อนไข ดังนี้

          1. ตัดภาพ พื้นหลัง(Background)ออกให้หมด ให้เหลือเฉพาะภาพบุคคล(Barack Obama)เท่านั้น

          2. สร้าง พื้นหลังใหม่ให้สวยงาม โดยสร้าง Layer พื้นหลัง หรือองค์ประกอบต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 Layer

          3. ตกแต่งภาพบุคคล(Barack Obama)ให้สวยงาม

          4.  พิมพ์ข้อความ ว่า President Barack Obama ลงในภาพ และตกแต่งให้เหมาะสม สวยงาม

           5. บันทึกไฟล์ โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า “มอบหมายงาน4” และตั้งชื่อไฟล์ว่า “มอบหมายงาน4” ด้วยรูปแบบ(Format) .psd และ .jpg  หรือ .png อย่างละ 1 ไฟล์

           6. ส่งให้ครูผูสอน ทาง Google Drive โดยการแชร์ ทั้งโฟลเดอร์

         ส่งให้ครูผูสอน  ดังนี้

          ม. 5/4 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m54@thantong.ac.th

          ม. 5/5 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m55@thantong.ac.th

         โดย ระบุ ชื่อ ชั้น และเลขที่ ของนักเรียน ในช่องเพิ่มบันทึกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s