มอบหมายงาน 3

                มอบหมายงาน 3

               ให้นักเรียน ม.5/4 และ 5/5 ทุกคน เตรียมไฟล์รูปภาพของตนเอง ที่เป็นภาพครึ่งตัว
รายละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 2 Mgpixels ขึ้นไป เพื่อนำมาใช้ในการเรียนตกแต่งภาพเบื้องต้น

ตัวอย่างภาพก่อนนำมาตกแต่ง

           ให้นักเรียนตกแต่งภาพของตนเอง จาก ที่ได้เตรียมไว้  ดังนี้

          1. ตัดภาพ พื้นหลัง(Background)ออกให้หมด ให้เหลือเฉพาะภาพนักเรียนเท่านั้น

          2. สร้าง พื้นหลังใหม่ให้สวยงาม

          3. ตกแต่งภาพของตนเองให้สวยงาม

          4. บันทึกไฟล์ ด้วยรูปแบบ(Format) .psd, .jpg และ .png อย่างละ 1 ไฟล์

           5. ส่งให้ครูผูสอน โดยการแชร์ จาก goodle drive ดังนี้

                 ม. 5/4 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m54@thantong.ac.th

                 ม. 5/5 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m55@thantong.ac.th

 

ตัวอย่างภาพที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างภาพที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s