มอบหมายงาน 7

water-dropsa

มอบหมายงาน 7

          1.  ให้นักเรียน ม.5/4  และ 5/5 ทุกคน ส่งงาน “ฝึกหัดวาดภาพ”  จำนวน 19 ภาพตามที่กำหนดให้ ส่งครูผู้สอน

               ในรูปของไฟล์ .fla    และ .swf  ครบทุกภาพ โดยการแชร์ ทาง google drive

                  ม. 5/4 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m54@thantong.ac.th

                 ม. 5/5 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m55@thantong.ac.th

                  โดยกำหนดหัวข้อว่า “วาดภาพ”

         2. กำหนดการส่งงาน ภายใน 15 กรกฎาคม 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s