มอบหมายงาน 8

water-dropsa

มอบหมายงาน 8 “การจัดทำ และการนำเสนอโครงงาน” “โครงงานส่วนบุคคล”

โครงงานที่จัดทำจะต้องไม่ซ้ำกับบุคคลอื่น หรือกลุ่มอื่น โดยเสนอขออนุมัติจากครูผู้สอน เรียบร้อยแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้

โครงงานส่วนบุคคล

     ให้นักเรียน ม.5/4 และ 5/5 ทุกคน จัดทำโครงงานแอนิเมชั่นส่วนบุคคล

     1. ขออนุมัติโครงงาน คนละ 1 เรื่อง

     2. ส่ง Story Board

     3. โครงงาน ความยาวประมาณ 60 วินาที โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

     4. บันทึกงานส่งครูผู้สอนเป็นไฟล์ชื่อ โครงงานส่วนบุคคล.fla, โครงงานส่วนบุคคล.swf  ลงใน Google Drive ใน โฟลเดอร์ โครงงานส่วนบุคคล โดยแชร์ไปที่

        ม. 5/4 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m54@thantong.ac.th

       ม. 5/5 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m55@thantong.ac.th

  และบันทึกเพิ่มเติม โดยระบุ ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่  และชื่อโครงงาน

      วันที่ 15 สิงหาคม 2560

       ตัวอย่าง storyboard

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s