มอบหมายงาน 9

water-dropsa

มอบหมายงาน 9 “โครงงานแอนิเมชั่น” 

          “โครงงานแอนิเมชั่น” 

         ให้นักเรียน ม.5/4  และ 5/5  จัดทำโครงงานแอนิเมชั่น โดยโครงงานที่จัดทำจะต้องไม่ซ้ำกับบุคคลอื่นและไม่ซ้ำกับมอบหมายงานที่ 8  โดยเสนอขออนุมัติจากครูผู้สอน เรียบร้อยแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้

         1. ขออนุมัติโครงงาน คนละ 1 เรื่อง ส่งหัวข้อทาง e-mail

              ม. 5/4 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m54@thantong.ac.th

              ม. 5/5 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m55@thantong.ac.th

        2. ส่ง Story Board โดยการแชร์ ตามข้อ 4

        3. โครงงาน ความยาวประมาณ 60 – 120 วินาที โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

        4. บันทึกงานส่งครูผู้สอนเป็นไฟล์ชื่อ มอบหมายงาน9.fla, มอบหมายงาน9.swf  พร้อมอื่นที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้จริงทั้งหมด ลงใน Google Drive ใน โฟลเดอร์       มอบหมายงาน9 โดยนักเรียนแชร์งาน ดังนี้

         ม. 5/4 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m54@thantong.ac.th

         ม. 5/5 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m55@thantong.ac.th

        และบันทึกเพิ่มเติม โดยระบุ ชื่อโครงงาน และชื่อ- สกุล ชั้น เลขที่  

       ส่งภายใน  วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s