มอบหมายงาน 9

water-dropsa

มอบหมายงาน 9 “โครงงานแอนิเมชั่นกลุ่ม” 

โครงงานที่จัดทำจะต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่น โดยเสนอขออนุมัติจากครูผู้สอน เรียบร้อยแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้

ให้นักเรียน ม.5/4  และ 5/4  จัดทำโครงงานแอนิเมชั่นกลุ่ม

1. ขออนุมัติโครงงาน กลุ่มละ 1 เรื่อง

     2. ส่ง Story Board

     3. โครงงาน ความยาวประมาณ 60 – 120 วินาที โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

     4. บันทึกงานส่งครูผู้สอนเป็นไฟล์ชื่อ โครงงานกลุ่ม.fla, โครงงานกลุ่ม.swf  ลงใน Google Drive ใน โฟลเดอร์ โครงงานกลุ่ม โดยนักเรียนที่เป็นหัวหน้าทำหน้าที่แชร์งาน ดังนี้

        ม. 5/4 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m54@thantong.ac.th

        ม. 5/5 แชร์ไปที่ e-mail : com32241m55@thantong.ac.th

  และบันทึกเพิ่มเติม โดยระบุ ชื่อโครงงาน และชื่อกลุ่ม ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่  ของสมาชิกในกลุ่ม 

       ส่งภายใน  วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s