มอบหมายงาน 2

       

              มอบหมายงาน 2

              1. ให้นักเรียน ม.5/4 และ 5/5 ทุกคน Download เอกสารคู่มือการใช้งาน Adobe Photoshop CS5 หรือ CS6 และจัดทำเป็นรูปเล่มสำหรับใช้ประกอบการเรียน การตกแต่งภาพเบื้องต้น

              2. กำหนดส่ง เอกสารคู่มือการใช้งาน Adobe Photoshop CS5 หรือ CS6  ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s