บทเรียน


บทเรียน วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม
1. เทคโนโลยีสื่อประสม
2. การผลิตชิ้นงานแบบสื่อประสม         (เอกสารประกอบ การผลิตชิ้นงานแบบสื่อประสม)
3. การตกแต่งภาพเบื้องต้น
4. การสร้างแอนิเมชั่นเบื้องต้น (ดูตัวอย่าง)
5. การทำโครงงานสื่อประสม  (“คู่มือการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงาน“)
6. การนำเสนอข้อมูลสื่อประสม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s