ผลการเรียนรู้


ผลการเรียนรู้ วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม

  1. อธิบายความสำคัญของสื่อประสมและคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆสำหรับงานผลิตสื่อประสม
  2. อธิบายหลักการและขั้นตอนการผลิตชิ้นงานแบบสื่อประสม
  3. สามารถใช้โปรแกรมสร้างงานด้านตัวหนังสือ ข้อความ ตกแต่งรูปภาพ
  4. สามารถใช้โปรแกรมสร้างงานประเภทภาพเคลื่อนไหว
  5. ปฏิบัติการทำโครงงาน และการนำเสนอผลงานด้านสื่อประสม

 รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s