ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ที่เรียน วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ที่เรียน วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม (ม.5/3  ทุกคน)  การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
1. สมัครใช้บริการ e-mail ของ บริการ yahoo ที่ http://www.yahoo.co.th/ (ถ้ายังไม่มี)  2. ลงทะเบียนใช้บริการเว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Network) ของ Facebook.com ที่ http://www.facebook.com/ (ถ้ายังไม่มี)
3. เข้าร่วมเป็น Fan Page ของ เพจเทคโนโลยีสื่อประสม ที่ http://www.facebook.com/multi.techno
4. เข้าร่วมเป็นเพื่อนกับ kruburiram ที่ http://www.facebook.com/kruburiram
5. ใช้ e-mail ที่ได้จาก ข้อ 1. สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม(Groups) ชื่อ m5_2553 ที่ http://asia.groups.yahoo.com/search?query=m5_2553
6. เข้าไปศึกษา เพื่อสร้างความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยที่เว็บไซต์ ตาม url ดังต่อไปนี้ http://www.facebook.com/multi.techno
http://www.facebook.com/kruburiram
http://asia.groups.yahoo.com/search?query=m5_2553 http://www.kruburiram.wordpress.com/
http://www.forstd.net/kruburiram
7. ร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ทุกกิจกรรม เพื่อความพร้อมในการเรียนต่อไป  ขอให้ทุกคนเรียนอย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s