เอกสารประกอบการค้นคว้า เรื่องเทคโนโลยีสื่อประสม

multimedia technogy 
เอกสารประกอบการค้นคว้า เรื่องเทคโนโลยีสื่อประสม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังคม นิลรักษ์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s