รายงาน เรื่องเทคโนโลยีสื่อประสม


รายงาน เรื่องเทคโนโลยีสื่อประสม สำหรับ ม.5/3
คำสั่ง
1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง เทคโนโลยีสื่อประสม โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
1.3 หน้าคำนำ
1.4 หน้าสารบัญ
1.5 เนื้อหา เรื่อง เทคโนโลยีสื่อประสม ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้
1.5.1 ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยีสื่อประสม”
1.5.2 ลักษณะของเทคโนโลยีสื่อประสม
1.5.3 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
1.5.4 พีซีเพื่อการนำเสนอแบบสื่อประสม
1.5.5 การประยุกต์ใช้สื่อประสม
1.5.6 ประโยชน์ของสื่อประสม
1.6 เอกสารอ้างอิง
2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
2.1 ชื่อไฟล์ รายงาน1
2.2 ใส่ลงใน flash drive หรือ แผ่น cd-r หรือ
2.3 ส่งที่ เว็บไซต์ www.forstd.net/kruburiram  เมนู ส่งงานออนไลน์
เลือกรายวิชา Multimedia Technology(ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม)
โดยระบุรายละเอียดให้ครบทุกรายการ อย่างชัดเจน  หรือ
2.4 ส่งที่ yahoo groups ชื่อ m5_2553 เมนู Files
หัวข้อ 3 ส่งงานและการบ้าน ม.5/3 ปี 2555  โดยนักเรียนต้องไปสร้างโฟลเดอร์
ที่เป็นชื่อของนักเรียนเอง แล้ว upload ไฟล์รายงานไปเก็บไว้

3. กำหนดส่งระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2555

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s