ข้อแนะนำ และวิธีการส่งงาน รายงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น


ข้อแนะนำ และวิธีการส่งงาน รายงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
นักเรียน ม.4 ทุกคน สามารถดำเนินการ ได้ดังนี้

 2.1 ชื่อไฟล์ รายงาน1
2.2 ส่งที่ yahoo groups ชื่อ m4_2554 เมนู Files
    2.2.1 www.yahoo.co.th
    2.2.2 groups
    2.2.3 m4_2554…..search
           2.2.4        คลิกลิงก์  m4_2554
    2.2.5 join this group
    2.2.6 yahoo ID และ password
           2.2.7 เลือก เมนู files
           2.2.8 เลือกรายการ ส่งงานและการบ้าน นักเรียนชั้น ม.4/… ปี 2555
           2.2.9  สร้างโฟลเดอร์ของนักเรียน โดยใช้ชื่อนักเรียน-สกุล เป็นชื่อ โฟลเดอร์
                      โดย ใช้คำสั่ง create folder
           2.2.10  อัพโหลดไฟล์งาน (ใช้คำสั่ง add file)
 2.3 ส่งไฟล์ไป ที่ เว็บไซต์ www.forstd.net/kruburiram 
       2.3.1 เมนู ส่งงานออนไลน์
       2.3.2 เลือกรายวิชา
       2.3.3 เลือกรายวิชา Information and Technology
                (ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
       2.3.4  โดยระบุ  รายละเอียดให้ครบทุกรายการ อย่างชัดเจน เช่น ชื่อไฟล์งาน
                 เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ โค้ต
   2.3.5 คลิก ส่งไฟล์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s