รายงาน เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


รายงาน เรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ข้อแนะนำ

1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยมีส่วนสำคัญดังนี้

     1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word

     1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม

     1.3 จัดทำหน้าคำนำ

     1.4 จัดทำหน้าสารบัญ

     1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้

           1.5.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์

           1.5.2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

           1.5.3 ชนิดของคอมพิวเตอร์

           1.5.4 องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

                     1.5.4.1 หน่วยรับเข้า

                     1.5.4.2 หน่วยประมวลผลกลาง

                     1.5.4.3  หน่วยความจำหลัก

                     1.5.4.4 หน่วยความจำรอง

                     1.5.4.5 หน่วยส่งออก

          1.5.5 สรุปหลักการทำงานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

     1.6 เอกสารอ้างอิง
2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้

           2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน2”

            2.2 บันทึกลงใน flash drive หรือ แผ่น cd-r หรือ

             2.3 ส่งที่ yahoo groups ชื่อ m4_2554 ที่http://asia.groups.yahoo.com/search?query=m4_2554
เมนู Files  โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/1…. ปี 2555  ตามที่กำหนดไว้แล้ว
โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์ ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว  และดำเนินการ
upload ไฟล์ “รายงาน2” ไปเก็บไว้

3. กำหนดส่งงาน ดังนี้

     ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/1

     ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/4

     ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/2

     ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/5

     ระหว่างวันที่ 11-18 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/3

     ระหว่างวันที่ 11-18 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/6

มีข้อสงสัย ปัญหา หรือ อุปสรรคใดๆ ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s