การแต่งภาพบุคคล

ให้นักเรียน Down Load  ภาพนี้ไปตกแต่งโดยใช้โปรแกรม Adobe Photpshop

1. ภาพเดิมให้คงไว้เฉพาะรูปตัวบุคคล

2. สร้าง Background ใหม่ และบรรยากาศใหม่

3. พิมพ์ข้อความ ว่า President Barack Obama โดยตกแต่งให้สวยงาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s