แจ้งเลื่อนสอบกลางภาควิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ ม.4/1,4/2.4/3,4/4,4/5 และ 4/6

แจ้งเลื่อนสอบกลางภาควิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ ม.4/1,4/2.4/3,4/4,4/5 และ 4/6
ม.4/1 เลือนไปสอบ วันที 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 9.30 น.
ม.4/2 เลือนไปสอบ วันที 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 9.30 น.
ม.4/3 เลือนไปสอบ วันที 1 สิงหาคม 2555 เวลา 10.20 – 11.20 น.
ม.4/4 เลือนไปสอบ วันที 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.40 – 13.40 น.
ม.4/5 เลือนไปสอบวันที 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.40.30 – 13.40 น.
ม.4/6 เลือนไปสอบวันที 1 สิงหาคม 2555 เวลา 12.40.30 – 13.40 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s