ประชาสัมพันธ์สำหรับ สมาชิกลุ่มที่สมัครร่วมโครงการค่ายหุ่นยนต์ราชมงคลอีสาน 2012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ประชาสัมพันธ์สำหรับ สมาชิกลุ่มที่สมัครร่วมโครงการค่ายหุ่นยนต์ราชมงคลอีสาน 2012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนธารทองพิทยาคมที่สมัครไว้แล้ว ให้ทุกคนศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงานส่งครูผู้ควบคุม ดังหัวข้อต่อไปนี้

หุ่นยนต์คืออะไร
– องค์ประกอบของหุ่นยนต์เดินตามเส้น
– การสร้างหุ่นยนต์สาหรับแข่งขัน
– วงจรไฟฟ้าของหุ่นยนต์ที่ใช้สาหรับแข่งขัน

โปรแกรม Arduino คืออะไร

        ให้จัดทำรายงาน เป็นทีม ส่งครูผู้ควบคุม ทีมละ 1 ชุด เพื่อคัดเลือกทีมที่มีความพร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ไม่เกิน 3 ทีม
กำหนด ส่ง เวลา 08.00-08.30 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ครูสัทธา

       เนื่องจากมีทีมที่สนใจเข้าร่วมเต็มแล้ว ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แจ้งให้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 1 – 3 ทีม
สงสัย สอบถามครูผู้ควบคุมทีมได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s