ปรากฏการณ์ “บลูมูน” หรือพระจันทร์เต็มดวง 2 ครั้งใน 1 เดือน


ปรากฏการณ์ “บลูมูน” หรือพระจันทร์เต็มดวง 2 ครั้งใน 1 เดือน

วันนี้ (30 ส.ค.) ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ส.ค.นี้ จะเกิดปรากฏการณ์บลูมูน (Blue Moon) หรือ ดวงจันทร์จะเต็มดวงรอบที่สองในเดือนเดียวกัน ซึ่งโดยปกติแล้วปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวง (Full Moon) จะเกิดขึ้นเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น หากเดือนไหนที่มีดวงจันทร์เต็มดวง 2 ครั้ง จะเรียกดวงจันทร์เต็มดวงในครั้งที่สองว่า “บลูมูน”

ทั้งนี้ปรากฏการณ์บลูมูนเกิดขึ้นเนื่องจากใน 1 ปี มี 12 เดือน และบางเดือนมี 30 วัน บางเดือนมี 31 วัน แต่ว่ารอบของดวงจันทร์มีเพียง 29.53059 วันต่อเดือน และใน 1 ศตวรรษจะมีทั้งหมด 1200 เดือน โดยจะเกิดดวงจันทร์เต็มดวงได้ถึง 1236.83 ครั้ง แต่จะเป็นบลูมูนแค่ 36.83 ครั้ง เฉลี่ยแล้วประมาณ 2.72 ปีต่อครั้ง หรือประมาณ 3% ของฟูลมูน จะเป็นบลูมูน แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือจะมีการเกิดบลูมูนปีละ 2 ครั้งในทุก ๆ 19 ปี ซึ่งปีล่าสุดที่เกิดบลูมูน 2 ครั้งซ้อนในหนึ่งปี (Double Blue Moons) ก็คือปี พ.ศ. 2542 และถัดไปคือปี พ.ศ. 2561

สำหรับในวันที่ 31 ส.ค. 2555 จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวง รอบที่สองในเดือนเดียวกันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาประมาณ 18.18 น. โดยดวงจันทร์เต็มดวงอย่างสมบูรณ์ เวลาประมาณ 20.57 น. และตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเช้าของวันที่ 1 ก.ย. 2555 เวลาประมาณ 05.37 น. ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้ดวงจันทร์จะสว่างเต็มดวงเหมือนเช่นเคยโดยไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใด ส่วนปรากฏการณ์บูลมูน ครั้งต่อไปจะเกิดในวันที่ 2 ก.ค. 2558..

ที่มา http://www.dailynews.co.th/technology/152494

การแข่งขันหุ่นยนต์ RMUTI SURIN ROBO 2012 ระดับมัธยมศึกษา ตอน 2


การเเข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2012 “RMUTI SURIN ROBO 2012″ ระดับมัธยมศึกษา ตอน 2

การแข่งขัน หุ่นยนต์ RMUTI SURIN ROBO 2012 ระดับมัธยมศึกษา ตอน 1


การเเข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2012 “RMUTI SURIN ROBO 2012″ ระดับมัธยมศึกษา ตอน 1

ค่ายหุ่นยนต์ ราชมงคลสุรินทร์ 2012 ตอนที่ 3


โครงการค่ายและเเข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2012 “RMUTI SURIN ROBO 2012″ ตอนที่ 3

ค่ายหุ่นยนต์ ราชมงคลสุรินทร์ 2012 ตอนที่ 2


โครงการค่ายและเเข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2012 “RMUTI SURIN ROBO 2012″ ตอนที่ 2

ค่ายหุ่นยนต์ ราชมงคลสุรินทร์ 2012 ตอนที่ 1


โครงการค่ายและเเข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2012 “RMUTI SURIN ROBO 2012″ ตอนที่ 1

ชมรมหนังสั้นแห่งประเทศไทย


ถ้าคุณสนใจการทำหนังสั้น ที่นี่เลย ลองดู ชมรมหนังสั้นแห่งประเทศไทย

ความรู้พื้นฐานทางภาพยนตร์
คู่มือทำหนังสั้น ฉบับกันเอง (ตอนที่ 1)
คู่มือทำหนังสั้น ฉบับกันเอง (ตอนที่ 2)
คู่มือทำหนังสั้น ฉบับกันเอง (ตอนที่ 3)
คู่มือทำหนังสั้น ฉบับกันเอง (ตอนที่ 4)
คู่มือทำหนังสั้น ฉบับกันเอง (ตอนที่ 5)
คู่มือทำหนังสั้น ฉบับกันเอง (ตอนจบ)

ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

งานและกิจกรรม วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 ศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงาน
เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

ให้นักเรียนจัดทำรายงาน ดังนี้

รายงาน 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

ข้อแนะนำ
1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming) โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
1.3 จัดทำหน้าคำนำ
1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)
1.6 เอกสารอ้างอิง
2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน6″
2.2 ส่งงานที่ yahoo groups ict31141 เท่านั้น

http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/

2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น ม.4/…. ปี 2555 ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน6″ ไปเก็บไว้
3. กำหนดส่งงาน ดังนี้
ม. 4/1 ส่ง 27 สิงหาคม 2555
ม. 4/2 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/3 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/4 ส่ง 27 สิงหาคม 2555
ม. 4/5 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/6 ส่ง 28 สิงหาคม 2555

ชนะเลิศ รางวัล “ความคิดสร้างสรรค์” การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา


นักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม ชนะเลิศ รางวัล “ความคิดสร้างสรรค์” ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา จากโครงการค่ายและเเข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2012 “RMUTI SURIN ROBO 2012” 16 – 17 สิงหาคม 2555

This slideshow requires JavaScript.

นักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม โดยทีม ธารทอง 2  ประกอบด้วย
1. นางสาวนภาลัย วิชัยวงศ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2. นางสาวสุวิภา ยงเพชร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3. นางสาวอรยา ทองสุวรรณ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ได้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการค่ายและเเข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2012 “RMUTI SURIN ROBO 2012” ซึ่งจัดโดย  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์       ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์
ผลการแข่งขันปรากฏว่า  นักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม โดยทีม ธารทอง 2 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 3 คน ที่ได้กล่าวข้างต้น เป็นผู้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  โดยได้รับรางวัลเป็นโล่ห์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

ชูไทยฮับมหา’ลัยไซเบอร์อาเซียน เกาหลีชี้ไอทีพร้อม-ทำเลเหมาะ


ชูไทยฮับมหา’ลัยไซเบอร์อาเซียน เกาหลีชี้ไอทีพร้อม-ทำเลเหมาะ

        จากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2555 บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซียน : นโยบายและกระบวนการจัดโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวบรรยายเรื่อง “นโยบายและกระบวนการการเรียนรู้ออนไลน์สู่ประชาคมอาเซียน” ว่า การจัดการเรียนผ่านอีเลิร์นนิ่งในสังคมไทยปัจจุบันกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นยังมีทั้งปัญหา อุปสรรค และโอกาส เพราะขณะนี้บางประเทศในอาเซียนมีพัฒนา การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ไอที ไปไกลกว่าเรา แต่บางประเทศก็ยังก้าวไม่ทันเรา โดยไทยได้พัฒนาไอทีก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ แต่การใช้เทคโนโลยีของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายบางส่วน ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดหนึ่งอย่างไรก็ตามปัจจุบันไทยมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 10 แห่ง จัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งและกำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็มีเป้าหมายยกระดับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ให้สามารถดูแลระบบการเรียนรู้ผ่าน อีเลิร์นนิ่งของทั้งประเทศได้ในอนาคต

        “ไทยมีความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในระดับหนึ่ง โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือยูนิเน็ต ได้เดินสายไฟเบอร์ออพติกไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ และเปิดให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเอกชน ขณะเดียวกันได้เชื่อมโยงไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศแล้ว และปีนี้ก็จะเชื่อมโยงสายสัญญาณดังกล่าวไปยังโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีก 7,000 แห่ง ก่อนจะขยายต่อไปยังโรงเรียนทั้งหมดกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งผมเชื่อว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความเชื่อมโยงกันในสถานศึกษาทุกระดับ และต่อเนื่องถึงกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้” รศ.นพ.กำจร กล่าว

        ศ.ดร.กู ซูน ควอน ผอ.โครงการมหา วิทยาลัยไซเบอร์อาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า เป้าหมายการจัดตั้งโครงการมหา วิทยาลัยไซเบอร์อาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับการศึกษาให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม  CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งตนอยากชวนเชิญให้ไทยในฐานะที่มีความเข้มแข็งทางการศึกษามากกว่าได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกันนี้ตนยังเห็นว่า ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ และภูมิประเทศที่เหมาะสมจะทำให้ไทยเหมาะสำหรับการเป็นศูนย์กลาง หรือ ฮับ ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยไซเบอร์อาเซียนในอนาคตด้วย.
ที่มา นสพ.เดลินิวส์
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 15:05 น