ประกาศรายชื่อ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์


ประกาศรายชื่อ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2012
“RMUTI SURIN ROBOT 2012” ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ 2-4 สิงหาคม 2555 มีดังนี้

ทีมธารทอง1

1. น.ส.กมลวรรณ แซมรัมย์
2. น.ส.เพ็ญนภา ดีด้วยชาติ
3. น.ส.ลัดดาวดี ตุพิมาย

ทีมธารทอง2

1. น.ส.นภาลัย วิชัยวงศ์
2. น.ส.สุวิภา ยงเพชร
3. น.ส.อรยา ทองสุวรรณ

ครูผู้ควบคุมทีม

นายสัทธา มีอ่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s