งานและกิจกรรม วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ


งานและกิจกรรม วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงาน เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

ให้นักเรียนจัดทำรายงาน  ดังนี้

รายงาน 5 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

ข้อแนะนำ
 1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
      1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
      1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
      1.3 จัดทำหน้าคำนำ
      1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
      1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      1.6 เอกสารอ้างอิง
 2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
      2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน5″
      2.2 ส่งงานที่  yahoo groups ict31141 เท่านั้น

          http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/

       2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/…. ปี 2555  ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
              ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว  และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน5″ ไปเก็บไว้
 3. กำหนดส่งงาน ดังนี้
        ม. 4/1 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/2 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/3 ส่ง 15 สิงหาคม 2555
        ม. 4/4 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/5 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/6 ส่ง 15 สิงหาคม 2555

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s