งานและกิจกรรม วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม


งานและกิจกรรม วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม

   ให้นักเรียน ม.5/3 ทุกคน Download เอกสารคู่มือการใช้งาน Adobe Flash CS3 และจัดทำเป็นรูปเล่มสำหรับใช้ประกอบการเรียน การสร้างแอนิเมชั่นเบื้องต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s