ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

งานและกิจกรรม วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 ศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงาน
เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

ให้นักเรียนจัดทำรายงาน ดังนี้

รายงาน 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

ข้อแนะนำ
1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming) โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
1.3 จัดทำหน้าคำนำ
1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)
1.6 เอกสารอ้างอิง
2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน6″
2.2 ส่งงานที่ yahoo groups ict31141 เท่านั้น

http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/

2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น ม.4/…. ปี 2555 ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน6″ ไปเก็บไว้
3. กำหนดส่งงาน ดังนี้
ม. 4/1 ส่ง 27 สิงหาคม 2555
ม. 4/2 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/3 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/4 ส่ง 27 สิงหาคม 2555
ม. 4/5 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/6 ส่ง 28 สิงหาคม 2555

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s