ทีมหุ่นยนต์ ธารทองพิทยาคม

       ทีมหุ่นยนต์ ธารทองพิทยาคม เป็นทีมน้องใหม่ นำทีม โดย คุณครูสัทธา มีอ่องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนธารทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดตั้งทีมงาน ขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2555  โดยมีนักเรียนกลุ่มแกนนำที่เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย   น.ส.นภาลัย วิชัยวงศ์  น.ส.สุวิภา  ยงเพชร น.ส.อรยา  ทองสุวรรณ น.ส.กมลวรรณ แซมรัมย์ น.ส.เพ็ญนภา  ดีด้วยชาติ และ นายณัฐพงศ์ โพธิ์เสียว
      นอกจากนี้ มี อาจารย์วาทการ มูลไชยสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา

This slideshow requires JavaScript.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s