ผลการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔ – ม.๖

ผลการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ม.๔ – ม.๖ 
      จากการแข่งขัน การตัดต่อภาพยนตร์  ม.๔ – ม.๖  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่าง วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2555 ทีมโรงเรียนธารทองพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้ ลำดับที่ 6 เกียรติบัตรเหรียญทอง คะแนน 90 คะแนน ประกอบด้วย 1. นายจีระศักดิ์ จำปามูล
2 นางสาวเพียงสุรีย์ เมืองคุ้ม ชั้น ม.4/3 ครูผู้สอน 1. นายสัทธา  มีอ่อง 2. นางพิมล  มีอ่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s