ผลการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.๔ – ม.๖


การแข่งขันการแปรรูปอาหาร  ม.๔ – ม.๖

ทีมแปรรูปอาหาร ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม เสียแชมป์สมัยแรก
     ทีมแปรรูปอาหาร ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม เสียแชมป์สมัยแรก จากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่าง วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2555 ผลปรากฎว่า ทีมงานจากโรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรเหรียญทอง ด้วยคะแนน 89.5 คะแนน  ซึ่งประกอบด้วย   1.นางสาวสราวลี ซื่อรัมย์ 2. นางสาวมณีรัตน์ สยามเยี่ยม 3. นางสาวสุวัจนีย์ สุขนา  ชั้น ม.6/5 ครูผู้สอน 1.นางพิมล  มีอ่อง 2 . นายสัทธา  มีอ่อง

This slideshow requires JavaScript.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s