ชมภาพชุด ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค


ชมภาพชุด ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
      9 พ.ย. 55 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายผ้าพระกฐินแทนพระองค์ ณ วัดอรุณราชวราราม โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

This slideshow requires JavaScript.


ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s