ทริปอลังการศิลานคร ชุดที่ 6

water-dropsa
ทริปอลังการศิลานคร ชุดที่ 6 ปราสาท Bayon, Siem Reap, Cambodia

Nose to Nose

Nose to Nose

IMG_1237

Bayon

Bayon

นางอัปสรา ที่ถือว่าสวยที่สุด

นางอัปสรา ที่ถือว่าสวยที่สุด

Nose to Nose

Nose to Nose

IMG_1271 IMG_1272 IMG_1277 IMG_1280 IMG_1281 IMG_1285 IMG_1292 IMG_1293 IMG_1296 IMG_1307 IMG_1308

ทริปอลังการศิลานคร ชุดที่ 5

water-dropsa
ทริปอลังการศิลานคร ชุดที่ 5 ปราสาท Ta Prohm, Seim Reap, Cambodia

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

IMG_1206 IMG_1209 IMG_1213 IMG_1214 IMG_1216 IMG_1218 IMG_1226 IMG_1229

ทริปอลังการศิลานคร ชุดที่ 4

water-dropsaทริปอลังการศิลานคร บันทายศรี จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 15 ธันวาคม 2555

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

Banteay Srei

IMG_1147 IMG_1148 IMG_1151 IMG_1154 IMG_1156 IMG_1158

ทริปอลังการศิลานคร ชุดที่ 3

water-dropsa
ทริปอลังการศิลานคร นครวัด จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา  15 ธันวาคม 2555

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

IMG_0949 IMG_0950 IMG_0957 IMG_0958 IMG_0961 IMG_0970 IMG_0977 IMG_0978 IMG_0979 IMG_0981 IMG_0984 IMG_0990

ทริปอลังการศิลานคร ชุดที่ 2

water-dropsa
ทริปอลังการศิลานคร ชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ Phnom Bakheng อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของนครวัด จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
14 ธันวาคม 2555

IMG_0780 IMG_0792 IMG_0805 IMG_0806 IMG_0807 IMG_0809 IMG_0824 IMG_0825

ทริปอลังการศิลานคร ชุดที่ 1 (รวม)

water-dropsa
ทริปอลังการศิลานคร นครวัด นครทม ตาพรหม บันทายศรี จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ของคณะครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม 14 – 16 ธันวาคม 2555
siem17คณะครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม ปราสาท ตา พรหม

siem16คณะครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม ปราสาท ตา พรหม กับต้นสำโรง

siem15

 คณะครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม ปราสาท บายน

siem13
ปราสาท นครวัด ด้านตะวันออกเฉียงใต้

siem12
ปราสาท นครวัด บริเวณสระน้ำด้านหน้า (ตะวันตก)

siem11
ทางลงจากชั้น 3 ปราสาทนครวัด ด้านตะวันออก ชันมาก

siem10ปราสาท บายน

siem09
ปราสาท ตาหรหม กับรากของต้นสำโรง

siem08
ปราสาท บายน

siem07
ปราสาท บันทายศรี

siem06
ปราสาท บันทายศรี


siem05

ทางเข้าปราสาท นครวัด ด้านหน้า (ตะวันตก)

siem04
ทางเข้าปราสาท นครวัด ด้านหน้า (ตะวันตก)

siem03

จมูกชนจมูก ปราสาท บายน

siem02
สระน้ำด้านหน้าปราสาท นครวัด

siem01
ทางเข้าปราสาท นครวัด ด้านหน้า (ตะวันตก)

siem05

ทางเข้าปราสาท นครวัด ด้านหน้า (ตะวันตก)