รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน รอบสุดท้าย

water-dropsa
รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน รอบสุดท้าย กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในนามตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับการประเมินกับตัวแทนจากจังหวัดศร๊สะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ในวันที่ 23 มกราคม 25556
IMG_3595 IMG_3592 IMG_3587 IMG_3579 IMG_3577 IMG_3576 IMG_3574 IMG_3569 IMG_3560 IMG_3557 IMG_3539 IMG_3536 IMG_3529 IMG_3524 IMG_3522 IMG_3517 IMG_3515 IMG_3500 IMG_3499 IMG_3498 IMG_3497 IMG_3494 IMG_3491 IMG_3476 IMG_3473 IMG_3470 IMG_3468 IMG_3463 IMG_3460 IMG_3451 IMG_3450

ขบวนต้อนรับ

ขบวนต้อนรับ

ขบวนต้อนรับ

ขบวนต้อนรับ

ขบวนต้อนรับ

ขบวนต้อนรับ

ขบวนต้อนรับ

ขบวนต้อนรับ

ขบวนต้อนรับ

ขบวนต้อนรับ

เตรียมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

เตรียมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

เตรียมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

เตรียมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

IMG_3422 IMG_3421

ป้ายโรงเรียนธารทองพิทยาคม

ป้ายโรงเรียนธารทองพิทยาคม

ประตูทางเข้าโรงเรียนธารทองพิทยาคม

ประตูทางเข้าโรงเรียนธารทองพิทยาคม

ศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศ

ศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศ

ผลงานนักเรียน กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

water-dropsa
ผลงานนักเรียน กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้น ม.4/1

บ้านกาญจนา1

บ้านกาญจนา1

บ้านชลลดา1

บ้านชลลดา1

บ้านณัชชา1

บ้านณัชชา1

06เบญจมาศ1

06เบญจมาศ1

บ้านประกายแก้ว1

บ้านประกายแก้ว1

บ้านปิยะมาศ1

บ้านปิยะมาศ1

บ้านพวงทิพย์1

บ้านพวงทิพย์1

บ้านลดาวัลย์1

บ้านลดาวัลย์1

บ้านศิริรัตน์1

บ้านศิริรัตน์1

บ้านสุดารัตน์1

บ้านสุดารัตน์1

23บ้านอรวรรณ1 24บ้านอารียา1 25บ้านกฤตเมธ1 26บ้านกิตตินันท์1 28บ้านปฐพี1 29บ้านประกายศักดิ์1 33บ้านอรรถนนท์1

วันครู “ผลงานของครูธารทองพิทยาคม”

water-dropsa
วันครู “ผลงานของครูธารทองพิทยาคม”

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่เข้ารับ โล่ และเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สพม.32

ผอ.ไพศาล สังกะเพศ "รางวัล OBEC AWARDS" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555

ผอ.ไพศาล สังกะเพศ “รางวัล OBEC AWARDS” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555

รองฯ กันตาธรณ์ ตะราช "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

รองฯ กันตาธรณ์ ตะราช “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูสัทธา มีอ่อง "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูสัทธา มีอ่อง “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูสัทธา มีอ่อง "รางวัลยกย่องเชิดชูครู สกสค."

ครูสัทธา มีอ่อง “รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 2555 สกสค.”

ครูพิมล มีอ่อง "รางวัลครูดีศรีมัธยม 32"

ครูพิมล มีอ่อง “รางวัลครูดีศรีมัธยม 32”

ครูพิมล มีอ่อง "รางวัล OBEC AWARDS" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555

ครูพิมล มีอ่อง “รางวัล OBEC AWARDS” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555

ครูสมพร ไชยจักร "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูสมพร ไชยจักร “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูนวลนภา คงสุข "รางวัลครูดีศรีมัธยม 32"

ครูนวลนภา คงสุข “รางวัลครูดีศรีมัธยม 32”

ครูสุมาลี มีชั้นช่วง "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูสุมาลี มีชั้นช่วง “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูนลินี เจริญตา "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูนลินี เจริญตา “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูวิชัย ชัยอภิสิทธิ์ "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูวิชัย ชัยอภิสิทธิ์ “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูสุทานี อภัยเดช "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูสุทานี อภัยเดช “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

21 22 23 24 25

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2556

water-dropsa
วันครูแห่งชาติ  16 มกราคม 2556
กิจกรรมภาคเช้า สำหรับครูทุกสังกัด เขตอำเภอลำปลายมาศ ณ หอประชุม โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

พิธีสงฆ์ ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

พิธีสงฆ์ ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

ตัวแทนอ่านสาร์ณ วันครูแห่งชาติ ณ หอประชุม โรงเรียนธารทองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

ตัวแทนอ่านสาร์ณ วันครูแห่งชาติ ณ หอประชุม โรงเรียนธารทองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

ครูสัทธา

ครูสัทธา

ครูเพื่อนกัน

ครูเพื่อนกัน

คนซ้าย ครูนพชัย โรงเรียนลำปลายมาศ

คนซ้าย ครูนพชัย โรงเรียนลำปลายมาศ

เพื่อนกัน ตั้งแต่สมัยเรียน ครูสมยงค์ ชวนรัมย์ โรงเรียนบ้านโกรกประดู่

เพื่อนกัน ตั้งแต่สมัยเรียน ครูสมยงค์ ชวนรัมย์ โรงเรียนบ้านโกรกประดู่

ผอ.เจริญ งามดี และทีมผู้บริหาร

ผอ.เจริญ งามดี และทีมผู้บริหาร

"หนึ่งแสนครูดี"

“หนึ่งแสนครูดี”

บรรยากาศอบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

water-dropsa
บรรยากาศอบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์
อบรมเป็นวันที่สองแล้ว ในโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนกลุ่มสนใจ ณ ห้องเรียนรวมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32

ผลงาน

ผลงาน

ทีมวิทยากร

ทีมวิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ ภาคปฏิบัติ

นักเรียนกลุ่มสนใจ ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

water-dropsa

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

เริ่มขึ้นแล้ว อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนกลุ่มสนใจ ณ ห้องเรียนรวมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

อบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 4

water-dropsa
ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 4 : ด่านซ้าย- ภูเรือ 3 มกราคม 2556

ด่านซ้าย-ภูเรือ "ผีตาโขน"

ด่านซ้าย-ภูเรือ “ผีตาโขน”

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ห้องชิมไวน์ ชาโต เดอ เลย

ห้องชิมไวน์ ชาโต เดอ เลย

ห้องบ่มไวน์ ชาโต เดอ เลย

ห้องบ่มไวน์ ชาโต เดอ เลย

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 3

water-dropsa
ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 3 : อุทยานแห่งชาตภูหินร่องกล้า  2 มกราคม 2556

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า "ลานหินแตก"

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า “ลานหินแตก”

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า "ลานหินแตก"

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า “ลานหินแตก”

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า "ลานหินแตก"

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า “ลานหินแตก”

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า "ลานหินแตก"

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า “ลานหินแตก”

ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 2

water-dropsa
ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 2 ภูทับเบิก ;2 มกราคม 2556

 จุดสูงสุด ภูทับเบิก

จุดสูงสุด ภูทับเบิก

 จุดสูงสุด ภูทับเบิก

จุดสูงสุด ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

มะเขือการ์ตูน ภูทับเบิก

มะเขือการ์ตูน ภูทับเบิก

โรงเตี๊ยม ภูทับเบิก

โรงเตี๊ยม ภูทับเบิก

ร้านค้า ภูทับเบิก

ร้านค้า ภูทับเบิก

โรงเตี๊ยม ภูทับเบิก

โรงเตี๊ยม ภูทับเบิก

ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 5

water-dropsa
ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 5 เชียงคาน และ แก่งคุดคู้ 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

ถนนคนเดิน เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

ถนนคนเดิน เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

ถนนคนเดิน เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

ถนนคนเดิน เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28